CHUỖI SIÊU THỊ THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỨC THANH
Chatzalo
Phân loại
Thương hiệu
Xuất xứ
Khoảng giá
Phụ kiện Eurokit
GIÁ XOONG NỒI BÁT ĐĨA EUROKITS PLUS ĐA NĂNG NAN TRÒN INOX BÓNG – RAY GIẢM CHẤN
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.540.000 đ 2.200.000 đ
GIÁ XOONG NỒI EUROKITS PLUS NAN TRÒN INOX BÓNG 60/70/75/80/85/90 MM
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.330.000 đ 1.900.000 đ
GIÁ ĐỂ GIA VỊ EUROKITS PLUS NAN DẸT INOX BÓNG JEPL.30 30MM
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.925.000 đ 2.750.000 đ
GIÁ ĐỂ GIA VỊ EUROKITS PLUS NAN DẸT INOX BÓNG JEPL.40 40MM
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.065.000 đ 2.950.000 đ
GIÁ ĐỂ GIA VỊ EUROKITS PLUS NAN DẸT INOX BÓNG JEPL.25 25MM
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.855.000 đ 2.650.000 đ
GIÁ GIAO THỚT EUROKIT NAN TRÒN INOX BÓNG - RAY GIẢM CHẤN 400 MM
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.995.000 đ 2.850.000 đ
GIÁ GIAO THỚT EUROKIT NAN TRÒN INOX BÓNG - RAY GIẢM CHẤN 350 MM
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.925.000 đ 2.750.000 đ
GIÁ GIAO THỚT EUROKIT NAN TRÒN INOX BÓNG - RAY GIẢM CHẤN 300 MM
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.820.000 đ 2.600.000 đ
GÍA BÁT EUROKITS CỐ ĐỊNH 3 TẦNG INOX CAO CẤP 600 MM DK12B VIP.60
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.506.000 đ 3.580.000 đ
GÍA BÁT EUROKITS CỐ ĐỊNH 3 TẦNG INOX CAO CẤP 900 MM DK12B VIP.90
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.744.000 đ 3.920.000 đ
GÍA BÁT EUROKITS CỐ ĐỊNH 3 TẦNG INOX CAO CẤP 800 MM DK12B VIP.80
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.688.000 đ 3.840.000 đ
GÍA BÁT EUROKITS CỐ ĐỊNH 3 TẦNG INOX CAO CẤP 700 MM DK12B VIP.70
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.600.000 đ 3.720.000 đ
GÍA BÁT EUROKITS CỐ ĐỊNH 2 TẦNG INOX CAO CẤP 800 MM DK12C VIP80
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.750.000 đ 2.500.000 đ
GÍA BÁT EUROKITS CỐ ĐỊNH 2 TẦNG INOX CAO CẤP 600 MM DK12C VIP.60
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.680.000 đ 2.400.000 đ
GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 2 TẦNG CAO CẤP DK12C VIP.90
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.855.000 đ 2.650.000 đ
GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX BÓNG - RAY GIẢM CHẤN
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.715.000 đ 2.450.000 đ
GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX MỜ CAO CẤP - RAY GIẢM CHẤN
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.240.000 đ 3.200.000 đ
GIÁ DAO THỚT NAN TRÒN INOX BÓNG - RAY GIẢM CHẤN
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.540.000 đ 2.200.000 đ
GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 3 TẦNG CAO CẤP DK12B.60
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.310.000 đ 3.300.000 đ
GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 2 TẦNG CAO CẤP
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
1.540.000 đ 2.200.000 đ
GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 3 TẦNG CHỮ V
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.085.000 đ 1.550.000 đ
GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 2 TẦNG CHỮ V
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
665.000 đ 950.000 đ
GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ UB PLUS
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
6.580.000 đ 9.400.000 đ
GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ GIKA PLUS
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
5.145.000 đ 7.350.000 đ
THÙNG GẠO EUROKITS PLUS MẶT GƯƠNG - THÙNG GẠO ĐIỆN TỬ RB.29
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.575.000 đ 2.250.000 đ
TỦ KHO INOX EUROKITS PLUS HỘP 6 TẦNG CÁNH MỜ D.TK24D
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
6.090.000 đ 8.700.000 đ
GÍA BÁT EUROKITS CỐ ĐỊNH 2 TẦNG INOX CAO CẤP 700 MM DK12C VIP.70
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.736.000 đ 2.480.000 đ
GÍA BÁT EUROKITS CỐ ĐỊNH 2 TẦNG INOX CAO CẤP 900 MM DK12C VIP.90
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.855.000 đ 2.650.000 đ
GIÁ XOONG NỒI EUROKITS PLUS NAN DẸT INOX MỜ – RAY GIẢM CHẤN
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.065.000 đ 2.950.000 đ
GIÁ XOONG NỒI, BÁT ĐĨA EUROKITS PLUS NAN DẸT INOX MỜ – RAY GIẢM CHẤN BM VIP.60/ BM VIP.70/ BM VIP.
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.065.000 đ 2.950.000 đ
MÂM XOAY INOX NAN BÓNG MỞ 1/2 180 ĐỘ
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.715.000 đ 2.450.000 đ
MÂM XOAY INOX NAN BÓNG MỞ TOÀN PHẦN GK. 360
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.932.000 đ 2.760.000 đ
MÂM XOAY EUROKITS PLUS INOX NAN BÓNG MỞ 3/4 GK.270
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
1.932.000 đ 2.760.000 đ
GIÁ LIÊN HOÀN EUROKITS PLUS INOX NAN TRÒN GK.016H
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
5.810.000 đ 8.300.000 đ
GIÁ LIÊN HOÀN EUROKITS PLUS INOX MỜ CAO CẤP NAN TRÒN GK.016B
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
7.840.000 đ 11.200.000 đ
GIÁ LIÊN HOÀN EUROKITS PLUS INOX HỘP GK.016D
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
6.195.000 đ 8.850.000 đ
TỦ KHO EUROKITS PLUS NAN TRÒN INOX MỜ CAO CẤP 6 TẦNG CÁNH MỞ D.TK24A VIP
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
7.560.000 đ 10.800.000 đ
THÙNG GẠO EUROKITS PLUS THÔNG MINH 2 NÚT ẤN DB.18
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.575.000 đ 2.250.000 đ
Giá bát đĩa cố định 3 tầng Eurokit DK12B.70
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.380.000 đ 3.400.000 đ
THÙNG RÁC GẮN CÁNH EUROKITS PLUS HF.67
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
700.000 đ 1.000.000 đ
THÙNG RÁC GẮN CÁNH EUROKITS PLUS HF.52
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.120.000 đ 1.600.000 đ
THÙNG RÁC RAY TRƯỢT EUROKITS PLUS HF.30A
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.365.000 đ 1.950.000 đ
GIÁ ĐỂ CHẤT TẨY RỬA EUROKITS PLUS JB.23
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
2.310.000 đ 3.300.000 đ
GIÁ ĐỂ CHẤT TẨY RỬA EUROKITS PLUS JB.20
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
1.645.000 đ 2.350.000 đ
KHAY CHIA THÌA DĨA INOX EUROKITS PLUS KC.42
EUROKITS PLUS
-30%
Mua hàng
New
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
910.000 đ 1.300.000 đ
Hệ thống siêu thị bếp chính hãng Đức Thanh
Bếp Đức Thanh QUẬN 10

Địa chỉ: 694 Đường 3 Tháng 2, P.14, Quận 10. (Ngay ngã tư 3 Tháng 2 - Lý Thường Kiệt)

Điện thoại: 0901456111

Bếp Đức Thanh BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 231 Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh

Điện thoại: 0931161368

Bếp Đức Thanh TÂN PHÚ

Địa chỉ: 410 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh , Tân Phú. (Ngã ba Lũy Bán Bích - Trịnh Đình Trọng rẽ phải)

Điện thoại: 0901345111

Bếp Đức Thanh THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 132 Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức ( Ngã Tư Phạm Văn Đồng Với Tô Ngọc Vân)

Điện thoại: 0939527111

Bếp Đức Thanh ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 744 Phạm Văn Thuân , Phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa ,Đông Nai ( Kế Bên Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Biên Hòa)

Điện thoại: 0797.345.111

Bếp Đức Thanh LẮP ĐẶT ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Trần Cừ, phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0901456111

Bếp Đức Thanh LẮP ĐẶT VŨNG TÀU

Địa chỉ: Lê Quang Định, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0708456111

Bếp Đức Thanh LẮP ĐẶT THANH HÓA

Địa chỉ: Nguyễn Tĩnh, P. Đông Hưng, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0708456111